Muzički susreti Dr Mira Ivanović

Poseban program "Amoroso i mladi talenti" koji Kamerni orkestar "Amoroso" realizuje od samog osnivanja, omogućava nastup sa orkestrom talentovanim učenicima i studentima, i način da ansambl pruži podršku mladim talentima.

Od 2012. do 2016. godine realizovan je kao Muzički susreti dr Mira Ivanović u znak sečanja na leskovačkog lekara i humanistu, velikog prijatelja i mecene mladih talenata i Kamernog orkestra "Amoroso".

Od 2017. godine, odlukom Udruženja Kamerni orkestar "Amoroso" svake godine će neko od mladih talenata, ne samo Leskovca već i šire, dobijati Nagradu dr Mira Ivanović i mogučnost da nastupe sa Kamernim orkestrom "Amoroso".


MUZIČKI SUSRETI DR MIRA IVANOVIĆ -
AMOROSO I MLADI TALENTI 201227. - 28. oktobar 2012. godine
RADIONICA ZA VIOLONČELISTE
Medijator: JUDIT NIDERHOLCER JOSIFOSKA
Sala MŠ "Stanislav Binički" Leskovac
Učesnici: Sofija Trajković, Mina Lončar, Jovana Mladenović, Nađa Stevanović, Bogdan Jovanović


28. oktobar 2012. godine
MUZIKOLOŠKA RADIONICA "MUZIČKO STVARALAŠTVO I MUZIČKA KRITIKA"
Medijatori: SONJA MARINKOVIĆ, NEBOJŠA TODOROVIĆ, SONJA CVETKOVIĆ, JELENA ĐORĐEVIĆ
Mala sala Grada Leskovca
Učesnici: studenti FMU Beograd i FU Niš

28. oktobar 2012. godine
KONCERT
Svečana sala grada Leskovca
Program: Betoven, Vivaldi, Hajdn….
Solisti:
MAJA PETROVIĆ, klavir
DANIJEL MOJSOJSKI, violina
PETAR PEJČIĆ, violončelo
IVAN BLAGOJEVIĆ, truba
VLADIMIR AĆIMOVIĆ, klavir
Dirigent:
MR MILENA INJAC

28. oktobar 2012. godine
KONCERT
Hol Leskovačkog kulturnog centra
Program: Vivaldi, Bruh, Čimaroza, Bah, Milanković
Solisti:
MINA MITIĆ, violina
JOVANA PAVLOVIĆ, violina
BOGDAN JOVANOVIĆ, violončelo
ANDRIJA PETROVIĆ, violončelo
ALEKSANDRA ĐORĐEVIĆ, flauta
NIKOLA STEFANOVIĆ, flauta
NIKOLA MIKIĆ, bariton
DEČJI HOR "ZVEZDICE"
Dirigent:
DR JELENA CVETKOVIĆ
Klavirska saradnja:
NIKOLA ILIĆ

Članovi Kamernog orkestra "Amoroso"
Violine I: Maja Cakić, Stanislava Alađozovski, Olivera Pavlović, Milena Nikolić
Violine II: Boban Stojilković, Slobodan Mitić, Marija Besarabić Ristić
Viole: Marina Denić, Vladan Veljković, Saška Stojanov Krstić
Violončela: Marijana Prokić, Ljubiša Radisavljević
Čembalo/kontinuo: Ana Krulj

Organizator:
Udruženje Kamerni orkestar "Amoroso" Leskovac

Pokrovitelji:
Ministarstvo kulture i informisanja RS
Grad Leskovac
Kompanija "Zdravlje Aktavis"

Prijatelji:
MŠ "Stanislav Binički" Leskovac
Opšta bolnica Leskovac
Leskovački kulturni centar
Centar za stručno usavršavanje Leskovac
Škola za Tekstil i dizajn Leskovac

Umetnički savet:
Vladimir Milošević, Saša Stojanović, Nedžmija Omerćehaić, Nebojša Todorović

Organizacioni odbor:
Biljana Miljković, Dr Jelena Cvetković, Maja Cakić, Marijana Prokić, Cvetana Radivojević,
Anka Ivanović, Boban Stojilković Na početak straneMUZIČKI SUSRETI DR MIRA IVANOVIĆ -
PER ASPERA AD ASTRA 2013


29. novembar 2013. godine
KONCERT - VEČE KLAVIRSKE MUZIKE
Svećana sala grada Leskovca
Program: Bah, Mocart, Šopen
Solisti:
SARAH SKOPLJAK, klavir
LEO BORISAVLJEVIĆ, klavir
VLADIMIR MILOŠEVIĆ, klavir
Dirigent:
RENATA BAGARIĆ

Clanovi Kamernog orkestra "Amoroso" koji su učestvovali u realizaciji koncerta:
Violine I: Maja Cakić, Stanislava Alađozovski, Olivera Todorović, Milena Nikolić
Violine II: Boban Stojilković, Slobodan Mitić, Marija Besarabić Ristić, Olga Stamenković
Viole: Vladan Veljković, Saška Stojanov Krstić, Marina Denić
Violončela: Marijana Prokić, Aleksandra Rajković
Kontrabas: Marko Milivojević

30. novembar 2013. godine
KONCERT - VEČE LESKOVAČKIH SOLISTA
Hol Leskovačkog kulturnog centra
Program: Hendl, Prust, Vivaldi, Tesarini, Benda....
Solisti:
KATARINA MILJKOVIĆ, flauta
SARA PEŠIĆ, violina
ALEKSANDRA TODOROVIĆ, violina
JOVANA KRAŽIĆ, violina
BOGDAN JOVANOVIĆ, violončelo
JOVANA NEDELJKOVIĆ, viola
UČENICI ŽIČANOG ODSEKA MŠ "S.BINIČKI" LESKOVAC
GRADSKI DEČJI HOR "ZVEZDICE"
Dirigenti:
DR JELENA CVETKOVIĆ
MARIJANA PROKIĆ

Članovi Kamernog orkestra "Amoroso" i učenici žičanog odseka MŠ "Stanislav Binički" Leskovac
Violine I: Maja Cakić, Emilija Kostić, Olivera Todorović, Jovana Kražić, Milena Nikolić, Milena Ristić
Violine II: Boban Stojilković, Jelena Pejić, Slobodan Mitić, Isidora Mitić, Miljana Zdravković, Emilija Janjić, Marija Besarabić Ristić, Slađana Stojiljković, Olga Stamenković, Milena Jovanović
Viole: Marina Denić, Jovana Nedeljković, Jasmina Stamenković, Danijel Trajković
Violončela: Marijana Prokić, Bogdan Jovanović, Nađa Stevanović, Jovana Mladenović

Organizator:
Udruženje Kamerni orkestar "Amoroso" Leskovac

Pokrovitelji:
Grad Leskovac
Kompanija "Zdravlje Aktavis"

Prijatelji:
MŠ "Stanislav Binički" Leskovac
Leskovački kulturni centar
Centar za stručno usavršavanje Leskovac

Umetnički savet:
Vladimir Milošević, Saša Stojanović, Nedžmija Omerćehaić, Nebojša Todorović

Organizacioni odbor:
Biljana Miljković, Dr Jelena Cvetković, Maja Cakić, Marijana Prokić, Cvetana Radivojević,
Anka Ivanović, Boban Stojilković Na početak straneMUZIČKI SUSRETI DR MIRA IVANOVIĆ -
PER ASPERA AD ASTRA 2014


5. novembar 2014. godine
SVEČANI KONCERT
Svečana sala grada Leskovca
Program: Vivaldi, Berković, Šopen, Pjacola
Solisti:
JANA STOJANOVIĆ, violina
JELENA PEJIĆ, violina
BILJANA STEVANOVIĆ, violina
BILJANA JAKŠIĆ NIKOLIĆ, violina
DAMJAN STANKOVIĆ, gitara
IVA MIŠIĆ, klavir
IVAN BAŠIĆ, klavir
ALEKSANDAR STEFANOVIĆ, harmonika


Članovi Kamernog orkestra "Amoroso"
Violine I: Maja Cakić, Stanislava Alađozovski, Olga Stamenković, Jelena Dimitrijević
Violine II: Boban Stojilković, Slobodan Mitić, Marija Besarabić Ristić, Jasmina Stamenković
Viole: Marina Denić, Vladan Veljković, Saška Stojanov Krstić
Violončela: Marijana Prokić, Andrija Petrović
Kontrabas: Sava Pavlić

6. novembar 2014. godine
RADIONICE ZA MLADE TALENTE
Muzička škola "Stanislav Binički" Leskovac
Medijatori:
NEVENA POPOVIĆ
BILJANA JAKŠIĆ NIKOLIĆ
ALEKSANDAR STEFANOVIĆ

6. novembar 2014. godine
RADIONICA ZA ORKESTARSKO MUZICIRANJE
Leskovački kulturni centar
Medijatori:
STANISLAVA ALAĐOZOVSKI
MARIJANA PROKIĆ

6. novembar 2014. godine
KONCERT - ZVEZDICE
Hol Leskovačkog kulturnog centra
Program: Ofembah, Merula, Rosini, Majdanac, Borisavljević, Grgić…….
POLAZNICI RADIONICE ZA ORKESTARSKO MUZICIRANJE
Dirigent:
MARIJANA PROKIĆ
GRADSKI DEČJI HOR "TVITI ZVETDICE"
GRADSKI DEČJI HOR "ZVEZDICE"
Dirigenti:
DR JELENA CVETKOVIĆ
MARIJANA PRAŠČEVIĆ
Klavirska saradnja:
NIKOLA ILIĆ

Polaznici radionice za orkestarsko muziciranje:

Violine: Jelena Pejić, Miljana Zdravković, Isidora Mitić, Mila Veljković, Anastazija Pavlović, Slađana Stojiljković, Milena Jovanović, Milana Jovanović, Ksenija Jovanović, Aleksandra Todorović, Nađa Ranđelović
Viole: Jovana Nedeljković, Danijel Trajković
Violončela: Nađa Stevanović, Jovana Mladenović
Flaute: Katarina Miljković, Marta Balog, Danica Ilić
Kontinuo: Miloš Cvetanović

7. novembar 2014. godine
KONCERT - VELIKE ZVEZDE
Svečana sala Grada Leskovca
Program: Betoven, Frank, Ravel
Solisti:
BILJANA KITANOVIĆ, violina
VLADIMIR MILOŠEVIĆ, klavir

Organizator:
Udruženje Kamerni orkestar "Amoroso" Leskovac

Pokrovitelji:
Ministarstvo kulture i informisanja RS
Grad Leskovac
Kompanija "Zdravlje Aktavis"

Prijatelji:
MŠ "Stanislav Binički" Leskovac
Leskovački kulturni centar
Centar za stručno usavršavanje Leskovac

Umetnički savet:
Vladimir Milošević, Saša Stojanović, Nedžmija Omerćehaić, Nebojša Todorović,
Katarina Milošević, Aleksandar Stefanović

Organizacioni odbor:
Biljana Miljković, Dr Jelena Cvetković, Maja Cakić, Marijana Prokić, Cvetana Radivojević,
Anka Ivanović, Boban Stojilković Na početak straneMUZIČKI SUSRETI DR MIRA IVANOVIĆ 201518. novembar 2015. godine
SVEČANI KONCERT
Narodno pozorište Leskovac
Program: Botesini, Vitali, Vivaldi, Bruh
Solisti:
JOVAN BOGOSALJEVIĆ, viola
MARIJA RAJKOVIĆ, violina
MINA MITIĆ, violina
JOVANA PAVLOVIĆ, violina
DAVID SARAMANDIĆ, violina
SAVA PAVLIĆ, kontrabas
KAMERNI ORKESTAR "AMOROSO"
GUDAČKI KAMERNI ORKESTAR "HIBRIDI"
SIMFONIJSKI ORKESTAR "AMOROSO I PRIJATELJI"
Dirigent:
STEVAN SPALEVIĆ


Članovi Kamernog orkestra "Amoroso", Gudačkog kamernog orchestra "Hibridi" Niš
i Simfonijskog orchestra "Amoroso i prijatelji"

Violine I: Maja Cakić, Stanislava Alađozovski, Olga Stamenković, Jelena Dimitrijević, Bojana Đolović, Nevena Aksentijević, David Saramandić, Mina Mitić
Violine II: Boban Stojilković, Slobodan Mitić, Nikolina Stošić, Marija Besarabić Ristić, Sandra Konstantinović, Jovan Tešić, Jelena Rubaković, Jovana Pavlović
Viole: Vladan Veljković, Saška Stojanov Krstić
Violončela: Marijana Prokić, Aleksandra Petrović, Milan Janković, Andrija Petrović
Kontrabasi: Ljubinko Lazić, Sava Pavlić, Aleksandra Trifunović
Kontinuo: Ana Krulj
Flaute: Biljana Miljković, Jelena Tričković
Klarineti: Dejan Veljković, Aleksa Stojadinović
Oboe: Vladimir Ignjatović, Marija Jakovljević
Fagoti: Đorđi Alađozovski, Dragan Nikolić
Trube: Saša Milenković, Vladica Vasić
Horne: Milan Stajić, Sofija Stajić
Timpani: Goran Stanković

19. novembar 2015. godine
RADIONICE ZA MLADE KLAVIRISTE
Svečana sala Grada Leskovca
Medijator:
VLADIMIR MILOŠEVIĆ

19. novembar 2015. godine
KONCERT - VEČE KLAVIRSKE MUZIKE
Svečana sala Grada Leskovca
Program: Skrjabin, List, Ravel, Vujić
Solisti:
DRAGANA TOMIĆ, klavir
IVAN BAŠIĆ, klavir

20. novembar 2015. godine
RADIONICA ZA ORKESTARSKO MUZICIRANJE
Sala Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Medijatori:
STANISLAVA ALAĐOZOVSKI
MARIJANA PROKIĆ

20. novembar 2015. godine
RADIONICE ZA MLADE VIOLINISTE
Sala Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Medijator:
MARIJA RAJKOVIĆ

23. novembar 2014. godine
KONCERT - ZVEZDICE
Hol Leskovačkog kulturnog centra
Program: Mocart, Suzuki, Betoven, Hajdn, Lehar, Frank, Konjović…….
GUDAČKI ORKESTAR OMŠ "S.BINIČKI"
POLAZNICI RADIONICE ZA ORKESTARSKO MUZICIRANJE
Dirigent:
MARIJANA PROKIĆ
GRADSKI DEČJI HOR "ZVEZDICE"
Dirigent:
DR JELENA CVETKOVIĆ
Klavirska saradnja:
NIKOLA ILIĆ
Gradski dečji hor "Zvezdice"

Gudački orkestar OMŠ "Stanislav Binički" Leskovac

Violine I: Sara Pešić, Anja Marinković, Milja Marinković, Elena Mitrović, Nađa Ranđelović, Marija Šćepanović, Katarina Marković, Boris Đorđević, Aleksadra Todorović, Isidora Cvetković
Violine II: Milana Jovanović, Miljana Stojanović, Milica Kocić, Nada Todorović, Jovana Kocić, Teodora Ljubić, Nina Stanković, Andrijana Nikolić, Ivana Jovanović, Ana Mladenović
Violončela: Sofija Trajković, Staša Stešević, Danica Mitić, Sara Stošić, Andria Milenković

Polaznici radionice za orkestarsko muziciranje

Violine I: Miljana Zdravković, Sara Pešić, Anastazija Pavlović, Milana Jovanović, Naša Ranđelović
Violine II: Milena Jovanović, Miljana Stojanović, Marijela Kurtić, Anja Marinković
Viola: Danijel Trajković
Violončela: Jovana Mladenović, Nađa Stevanović
Kontrabas: Nađa Staničić
Flaute: Danica Ilić, Katarina Miljković, Marta Balog
Klarinet: Veljko Mihajlović
Kontinuo: Katarina Bošković

Organizatori:
Udruženje Kamerni orkestar "Amoroso" Leskovac
Leskovački kulturni centar

Pokrovitelji:
Grad Leskovac
Kompanija "Zdravlje Aktavis"

Prijatelji:
MŠ "Stanislav Binički" Leskovac
Narodno pozorište Leskovac
Centar za stručno usavršavanje Leskovac

Umetnički savet:
Vladimir Milošević, Saša Stojanović, Nedžmija Omerćehaić, Nebojša Todorović

Organizacioni odbor:
Biljana Miljković, Dr Jelena Cvetković, Maja Cakić, Marijana Prokić, Cvetana Radivojević,
Anka Ivanović, Boban Stojilković Na početak straneMUZIČKI SUSRETI DR MIRA IVANOVIĆ 2016


23. novembar 2016. godine
SVEČANI KONCERT
Hol Leskovačkog kulturnog centra
Program: Vivaldi "ČETIRI GODIŠNJA DOBA"
Solista:
JOVAN BOGOSAVLJEVIĆ, violina

Članovi Kamernog orkestra "Amoroso"
Violine I: Maja Cakić, Stanislava Alađozovski, Olivera Todorović, Olga Stamenković, Bojana Čolović
Violine II: Boban Stojilković, Slobodan Mitić, Biljana Jakšić Nikolić, Marija Besarabić Ristić, Sandra Konstantinović
Viole: Vladan Veljković, Saška Stojanov Krstić, Marina Denić
Violončela: Marijana Prokić, Aleksandra Petrović
Kontrabas: Sava Pavlić
Kontinuo: Ana Krulj

24. novembar 2016. godine
PREDAVANJE "UROĐENE I STEČENE NEOPHODNOSTI KOD UČENIKA - IZVOĐAČA"
Medijator: MARIJA RAJKOVIĆ

24. novembar 2016. godine
KONCERT
Sala Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Program: Rodrigo, Đulijani, Bah
Solista:
MIHAJLO ĐORĐEVIĆ, gitara

25. novembar 2016. godine
RADIONICA ZA ORKESTARSKO MUZICIRANJE
Sala Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Medijator:
MARIJANA PROKIĆ

25. novembar 2016. godine
KONCERT
Hol Leskovačkog kulturnog centra
Program: Bačić, Špoljar, Lukić, Prsel, Lili, Teleman…..
GRADSKI DEČJI HOR "TVITI ZVEZDICE"
GRADSKI DEČJI HOR "ZVEZDICE"
Umetnički rukovodilac:
DR JELENA CVETKOVIĆ CRVENICA
Dirigent:
EMINA JOVANOVIĆ
Klavirska saradnja:
NIKOLA ILIĆ
GUDAČKI ORKESTAR OMŠ "S.BINIČKI"
POLAZNICI RADIONICE ZA ORKESTARSKO MUZICIRANJE
Dirigent:
MARIJANA PROKIĆ

Gudački orkestar OMŠ "Stanislav Binički" Leskovac

Violine I: Milana Jovanović, Anja Marinković, Isidora Cvetković, Marija Šćepanović, Jovana Kocić, Elena Mitrović, Milja Marinković, Katarina Marković, Ana Guo, Emilija Stojilković, Nikolina Karapandžić
Violine II: Milica Kocić, Teodora Ljubić, Nađa Ranđelović, Filip Kocić, Ema Stanojević, Iva Konstantinović, Andrijana Nikolić, Nina Stanković, Ana Stojilković,
Ana Mladenović, Katarina Mladenović
Violončela: Sofija Trajković, Staša Stešević, Danica Mitić, Staša Stojanović, Andria Petrović

Polaznici radionice za orkestarsko muziciranje
Violine I: Miljana Zdravković, Sara Pešić, Milana Jovanović, Anja Marinković, Isidora Cvetković
Violine II: Milena Jovanović, Anastazija Pavlović, Isidora Mitić, Aleksandra Todorović, Milica Kocić
Viole: Danijel Trajković, Miljana Stojanović
Violončela: Sofija Trajković, Danica Mitić
Kontrabas: Nađa Staničić
Flaute: Danica Ilić, Katarina Miljković, Teodora Živković
Kontinuo: Katarina Bošković
Perkusija: Aleksandar Đokić

26. novembar 2016. godine
KONCERT
Svečana sala Grada Leskovca
Program: Betoven, Šuman, List
Solista:
VLADIMIR MILOŠEVIĆ, klavir

27. novembar 2016. godine
KONCERT
Svečana sala Grada Leskovca
Program: Freskobaldi, Hosokava, Nordhajm, Granados, Lim, Stravinski
Solista:
ALEKSANDAR STEFANOVIĆ, harmonika

Organizatori:
Udruženje Kamerni orkestar "Amoroso" Leskovac
Leskovački kulturni centar

Pokrovitelji:
Grad Leskovac
Kompanija "Zdravlje Aktavis"

Prijatelji:
MŠ "Stanislav Binički" Leskovac
Centar za stručno usavršavanje Leskovac

Umetnički savet:
Vladimir Milošević, Saša Stojanović, Nedžmija Omerćehaić, Nebojša Todorović

Organizacioni odbor:
Biljana Miljković, Dr Jelena Cvetković Crvenica, Maja Cakić, Marijana Prokić, Cvetana Radivojević,
Anka Ivanović, Boban Stojilković Na početak strane

Dr Mira Ivanović
(19.februar 1952 - 22. april 2012)

Rođena je Čačku. Od svoje pete godine živi u Leskovcu gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo. Nakon završene specijalizacije, radi kao lekar specijalista u Bolnici u Leskovcu. Osam godina rukovodila je, kao načelnik, službom ginekologije i akušerstva. Kao načelnik odeljenja radila je kontinuirano na unapredjenju kvaliteta rada - tehničkog osavremenjivanja, permanentnog edukovanja saradnika u poslu, a posebno na humanizaciji odnosa u zdravstvu - kako unutar profesije tako i u odnosu na pacijente. S obzirom na posebno profesionalno usmerenje prema porodiljstvu, dr Mira Ivanović izabrana je za člana Predsedništva Perinatalne sekcije Srpskog lekarskog društva. Učestvovala je u radu brojnih domačih i medjunarodnih skupova iz oblasti svoje profesije.

Pored višedecenijskog, uspešnog rada u svojoj profesiji dr Mira Ivanović je, kao gradjanin Leskovca, pokazala visok nivo svesti o potrebi šireg društvenog angažovanja i u ostalim oblastima od kojih zavisi napredak i kvalitet života u jednoj sredini - kultura, humanitarni rad... Poznata je činjenica da je zahvaljujući njenim upornim nastojanjima, autoritetu i ugledu koji je uživala i van našeg grada, Leskovac dobio koncertni klavir. Sve to joj je, pored profesionalnog ugleda, donelo i izuzetno uvažavanje kod naših gradjana i nepodeljeno divljenje za njeno šire društveno angažovanje na unapredjenju kvaliteta života u sredini u kojoj je odabrala da ostane i živi. Nosilac je Oktobarske nagrade Grada Leskovca - Medalje za izvanredne zasluge u razvitku Leskovca.

U znak poštovanja prema njenom zalaganju za unapređenje muzičkog života u Leskovcu, Kamerni orkestar "Amoroso" pokrenuo je "Muzičke susrete dr Mira Ivanović" sa željom da se ne samo sačuva uspomena na nju već i da se nastavi promocija kako vrhunskih muzičkih umetnika tako, pre svega, mladih muzičara iz celog regiona, što je bila njena velika želja.

Na početak strane