Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover

Kamerni gudački orkestar “Amoroso” formiran je marta 2002. godine pod pokroviteljstvom UNDP i Grada Leskovca. Orkestar čine profesionalni muzičari iz Leskovca i Niša. Na repertoaru ansambla su dela umetničke muzike od baroka do XXI veka. Orkestar je do sada održao veliki broj koncerata u zemlji i inostranstvu.

  • Text Hover

Brojni solisti iz zemlje i inostranstva su nastupali sa ovim ansamblom, od leskovačkih solista kojima je potojanje Kamernog orkestra “Amoroso” pružilo mogučnost kamernog muziciranja, preko solista iz zemlje i zemalja regiona sa kojima neguje poseban vid saradnje, do svetski poznatih imena. KO “Amoroso” sarađivao je takođe i sa brojnim ansamblima iz zemlje i inostranstva i izvodio dela leskovačkog autora Ivana Vasića.


Poseban program “Amoroso i mladi talenti” omogućava nastup sa orkestrom talentovanim učenicima i studentima, i način da Kamerni orkestar “Amoroso” pruži podršku mladim talentima. Od 2012. do 2016. godine realizovan je kao Muzički susreti dr Mira Ivanović u znak sećanja na leskovačkog lekara i humanistu, velikog prijatelja i mecene mladih talenata Leskovca.


VESTI