Your address will show here +12 34 56 78
Čembalo/kontinuo

Ana KRULJ

Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla u MŠ "Stanislav Binički" u Leskovcu. Diplomirala na FU u Nišu, na instrumentalnom odseku - klavir.

Radi u MŠ "Stanislav Binički" u Leskovcu, kao korepetitor i profesor klavira.

U toku svog školovanja i rada nastupala na brojniim koncertima i takmičenjima, kao solista, član kamernih sastava i korepetitor sa zapaženim rezultatima.


More Projects