Your address will show here +12 34 56 78
Violončelo

Marijana PROKIĆ

Marijana Prokić osnovnu i srednju muzičku školu "Dr Vojislav Vučković" u Nišu završila je u klasi prof. Ljubiše Radisavljevića. Studiranje je započela na VMŠ u Nišu na instrumentalnom odseku u klasi prof. Tanje Đorgovske Petrović. Nakon završetka instrumentalnog završila je i teoretski odsek takođe na VMŠ u Nišu. FU u Zvečanu (K. Mitrovica) završila je na teoretskom odseku gde je diplomirala solfeđo sa najvišom ocenom, a nakon toga i odsek violončela na FMU u Skoplju u klasi profesora Živka Firfova.

U Leskovcu radi od 1998. godine kao profesor violončela, ali i kao profesor kamerne muzike, čitanja s lista, orkestra ..... Prvi je stalni profesor violončela. Njenim dolaskom formira se davno ugašena klasa ovog instrumenta. U toku pedagoškog rada sa svojim učenicima osvojila veliki broj nagrada na republičkim i međunarodnim festivalima i takmičenjima.

Marijana Prokić je jedan od osnivača kamernog orkestra "Amoroso" (2002) i PR ovog orkestra od početka do danas. Zajedno sa Amorozom nastupila je na preko 130 koncerata u zemlji i inostranstvu.

Bavi se redakcijom i aranžiranjem kompozicija za kamerni orkestar. Njene redakcije i aranžmani izvođeni su na mnogim koncertima KO "Amoroso".

Glavni i odgovorni urednik je časopisa Muzičke škole "Stanislav Binički" - "Tempo distinto".

Honorarni saradnik je Tuzlanskog kamernog orkestra, Niškog simfonijskog orkestra. Sarađuje sa kvartetima "Alegro", "Leđero", "Damari" i mnogim drugim.