Your address will show here +12 34 56 78
Violina

Sandra ANĐELKOVIĆ KONSTANTINOVIĆ

Sandra Anđelković Konstantinić svoje muzičko obrazovanje započela je u Sarajevu u osnovnoj muzičkoj školi "Dr Vojislav Vučković" u klasi profesora Arkusa Božidara. Srednju muzičku školu "Stanislav Binički" završila je u Leskovcu u klasi profesora Maje Cakić.

Prirodno-matematički fakultet, departman za hemiju, završila je u Nišu na kome je magistrirala i doktorirala.

Danas radi kao profesor na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu.
Član je Kamernog orchestra "Amoroso" od 2015. godine.